0
Váš košík je prázdný.

Jak darovat


Fyzická osoba

 

Může si (dle §15 odst. 1 zákona o daních z příjmů) za jeden kalendářní rok snížit základ daně (čili rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji uplynulého roku) o poskytnuté dary, pokud úhrnná hodnota všech darů za rok je minimálně 1000 Kč. Maximálně lze odečíst 15% z vypočítaného základu daně. Není přitom důležité, kolik subjektů bylo obdarováno, nýbrž celková hodnota darů za daný rok. Daruje-li fyzická osoba méně než 1000 Kč, neodečte si nic. Poskytnutí daru musí být potvrzeno darovací smlouvou, která musí obsahovat údaje o dárci a obdarovaném, účelu a hodnotě daru, datum darování. Darovací smlouva je pak přílohou daňového přiznání.

 

Příklad:

 

Máme základ daně 200 000 Kč. Odečíst lze částku od 1 000 Kč do 30 000 Kč. Je-li hodnota daru vyšší než 15%, v tomto konkrétním případě 30 000 Kč, může si fyzická osoba daňově odečíst hodnotu maximálně 30 000 Kč.
Řekněme, že dárce z našeho příkladu se rozhodne darovat např. 10 000 Kč, jeho základ daně se tedy sníží o tuto částku na 190 000 Kč.

 

Základní sleva na poplatníka = 24.840 Kč

 

1. Neuplatňuje odpočet daru

 

Základ daně = 200 000 Kč

 

Daň = 30 000 (15% * 200 000)

 

Daňová povinnost poplatníka = 5 160 Kč (30 000 - 24 840)

 

2. Uplatňuje odpočet daru

 

Základ daně = 190 000 Kč (200 000 - 10 000 dar)

 

Daň = 28 500 (15% * 190 000)

 

Daňová povinnost poplatníka = 3 660 Kč (28 500 - 24 840)

 

Právnické osoby

 

Si také mohou odečíst (na základě ustanovení §20 odst. 8 zákona o daních z příjmů) dar od základu daně, v jejich případě však musí být hodnota daru jednomu subjektu minimálně 2 000 Kč a v úhrnu za kalendářní rok lze odečíst maximálně 10% ze sníženého základu daně (tzn. základ daně po odečtení případné daňové ztráty nebo odpočtu na podporu výzkumu a vývoje). Tento odpočet nemohu uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Právnická osoba taktéž obdrží darovací smlouvu, kterou přiloží k daňovému přiznání.

 

Příklad:

 

Základ daně právnické osoby činí 900 000 Kč. Daňová ztráta z minulého roku je 15 000 Kč. Firma si může odečíst ze sníženého základu daně minimálně 2 000 Kč a maximálně 10% ze sníženého základu daně.

 

Základ daně = 900 000 Kč

 

Snížený základ daně = 885 000 Kč (900 000 - 15 000 výzkum a vývoj)

 

Odpočet daru = maximálně 88 500 Kč (max. 10% * 885 000)

 

Je-li hodnota daru vyšší než 10% sníženého základu daně, v tomto konkrétním případě 88 500 Kč, může si právnická osoba daňově odečíst hodnotu maximálně 88 500 Kč